Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.
Info

APIV A: ONLINE SETKÁNÍ: Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování

Vložil/a Jiří Hájek
Webináře

Anotace

Účastníci setkání budou seznámeni se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách. Změny přinesly nový model financování regionálního školství. Novinkou je i dvojí pojetí asistentů pedagoga, a z toho plynoucí změny v jejich financování ve školách samostatně zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Lektorka: JUDr. Hana PolákováLicence

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA 4.0

Záznam je v těchto kolekcích:

Komentáře RSS komentářů odkazu
Vložil/a: Bc. Jana Novotná Vloženo: 25. 05. 2020 12:04

Dobrý den,

Pojetí asistentů pedagoga od 1.1.2020 a jejich financování je pro mne momentálně velmi aktuální téma. O palčivosti tohoto tématu se zmiňuji na svém Blogu zde na stránkách RVP v článcích s názvem "Konec inkluze v Čechách?".

Webinář paní doktorky Polákové jsem proto velmi uvítala. Těšila jsem se že mi budou vysvětleny novinky Novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Očekávala jsem jazyk pochopitelný pro pedagogy, asistenty pedagogů, vysvětlení důvodů změn, konkrétní výklad vyhlášky apod. Bohužel budu muset informace hledat dále, z jiných zdrojů. Je možné, že webinář byl srozumitelný pro lidi se vzděláním v oblasti práva a ekonomie. Pro mně, jako pro pedagogického pracovníka, ač vysokoškolsky vzdělaného, však srozumitelný ani pochopitelný nebyl.

Ocenila bych i jiný, než právnický výklad novely. Více praktický, srozumitelný, přirozenější.

Děkuji za pochopení.

Bc. Jana Novotná.

Vložil/a: Eliška SommerováVloženo: 11. 03. 2021 17:42

Pracuji v ŠPZ - ohledně hodin AP, formulář, který je používaný k vytváření doporučení pro vzdělávání
(vydaný v lednu 2021 od NPI), obsahuje už "předepsané" hodiny AP (tedy přímá i nepřímá činnost). Nemůžeme to upravovat jak si paní JUDr. představuje, říká, že píšeme počty hodin špatně, nebo užíváme starý formulář. Čili úvazek 0,25/ týden mi v doporučení dá prostě 10 hodin, atd. pro další hodiny. Pokud bude mít paní lektorka zájem, mohu opravdu tuto část formuláře nafotit a poslat, aby viděla, jak to vypadá možnost doporučení AP z pohledu ŠPZ. 

Tak to není naše "lenost" psát přímou a nepřímou činnost. Naopak na jiném školení jsem dostala informaci, že naopak nemáme rozepisovat přímoou a nepřímou činnost, jelikož v tomto je to obsaženo, podle toho, co je zadáno do výkazu R-44 dostane škola informace, jak je hodinově přímá a nepřímá činnost. Dokonce jsem slyšela, že vůbec není nutné popisovat co by mělo být náplní AP, jelikož toto je obsaženo v katalogu prací. 

Pedagogická intervence - po změně vyhlášky jsem si nevšimla, že by mi nějak ubyla práce. Naopak. Více vysvětluji, zpracovávám, pomáhám školám hledat řešení a možnosti. Stejně jako tak nevím, o ŠPZ, které bojovalo pro to, aby pedagogická intervence byla jako PO 1, bez PNFN. Ano, mnoho mých klientů by potřebovalo spíše speciálně pedagogickou péči než pedagogickou intervenci. Mnoho škol ovšem nemá odpovídajícího pracovníka - speciální pedagoga, (u větších škol by se možná u více doporučení "poskládal" celý úvazek, ale malé školy, a nebo malotřídní školy, nemají šanci jednak pracovníka sehnat a případně mu nabídnout odpovídající úvazek. Ani kapacitní možnosti ŠPZ nejsou takové, abych mohla všem klientům poskytovat právě speciálně pegagogickou péči...Proto jsem u některých dětí ráda za poskytování alespoň pedagogické intervence.

Úprava formuláře ohledně pedagogické intervence je také celkem "žalostná"

Mám informace i z některých škol, že od 1. 2. přestala být pedagogická intervence poskytována, jak bylo doporučeno ŠPZ, ale v průběhu února budou rodiče informováni, jak bude intervence poskytována (škola u žáků vyhodnotí potřebu pedagogické intervece, což už vedlo u některých dětí k tomu, že se objednávají na kontrolní vyšetření, jelikož rodiče nesouhlasí s tím, že už třeba dítěti není intervence poskytována. Většinou pak rodiče se školou najdou řešení (místo individulní je dítě třeba zařazeno do kolektivní intervence). Tak následně objednaná vyšetření ruší. Tak opravdu nevidím úlevu pro ŠPZ. Už jsem měla několik šetření (ačkoliv doporučení je ještě platné, i pro příští školní rok), ale i škola chtěla změnit doporučení ("vymazat" pedagogickou intervenci, ale místo ní nic nedávat, jelikož škola nemá pracovníka na speciálně pedagogickou péči, na intervenci je žáků hodně). 

Trochu se ztrácí myšlenka řešit vzdělávací potřeby dítěte, žáka....

Když dítě v MŠ nemůže mít pedagogickou intervenci (což už známé dlouhou), mám štětstí, že mám školku, kde je speciální pedagog - nemohu mu napsat speciálně pedagogickou péči, ale dítě péči potřebuje, jak postupovat? Žádná "§" školka není v okruhu cca 30 km? Jak využívat speciální pedagoga k rozvoji dítěte, aby mohl mít péči navíc hrazenou ? Když vím, že pedagog pracuje s dítětem individuálně po své pracovní době denně, 15-20 minut? (zraková stimulace, rozvoj fonematického sluchu, logopedická péče, stimulační programy, atd?. + ještě připravují rodičům podklady na domácí procvičování, rodina také spolupracuje? Dítě mi opravdu za rok udělalo výrazný pokrok.... Takže v novém dopručení "nic"? V MŠ platí povinná předškolní docházka, tak proč to nevyužít? V kolektivu cca 24 dětí dítě pracuje mnohem hůře, spíše "kopíruje" co dělají ostatní a když pak vidím, při individuálním vedení se zlepšují pracovní návyky????

Jak uvádí předchozí komentář, také jsem čekala více porozumění pro učitele i asistenty. Také jsem čekala více praktické ukázky z pohledu práva převedeného do praktické zkušenosti a rozumitelnosti pro učitele, asistenty pedagoga...

Abyste mohli vložit komentář, musíte se nejprve přihlásit.

Hodnocení videa
Do oblíbených Přidat komentář Kód pro vložení