WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:04:31.000 Úvod - zadání práce s DPT pro účastníky - práce s vlastními texty 00:04:31.000 --> 00:08:23.000 ilustrace práce a zadání další práce a diskuse o zadání - rozdělení do skupin