WEBVTT FILE 00:00:10.000 --> 00:02:05.000 o učitelově vidění (M. Šlapal) 00:02:05.000 --> 00:05:05.000 videozáznam hodiny 00:05:05.000 --> 00:23:05.000 následná diskuze 00:23:05.000 --> 00:30:55.000 reflexe práce učitelky