WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:02:00.000 Představení hodiny 00:02:00.000 --> 00:06:06.000 Úvod hodiny, motivační rozhovor 00:06:06.000 --> 00:11:47.000 Reklamní slogany – práce s textem ve dvojicích 00:11:47.000 --> 00:17:09.000 Kontrola práce s textem – společná práce 00:17:09.000 --> 00:21:16.000 Práce s videoukázkou 00:21:16.000 --> 00:26:02.000 Pravidla reklamních sloganů – shrnutí 00:26:02.000 --> 00:35:57.000 Tvorba vlastního reklamního sloganu 00:35:57.000 --> 00:39:40.000 Prezentace vlastních sloganů 00:39:40.000 --> 00:41:20.000 Zhodnocení práce, závěr hodiny 00:41:20.000 --> 00:43:20.000 Reflexe hodiny