WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:53.000 Úvod do vyučovací hodiny 00:01:53.000 --> 00:03:04.000 Úvodní rozmluvení žáků 00:03:04.000 --> 00:05:38.000 Práce ve skupinkách 00:05:38.000 --> 00:08:10.000 Komunikace – přiřazování sloves 00:08:10.000 --> 00:09:31.000 Práce s chybou 00:09:31.000 --> 00:09:59.000 Individuální práce 00:09:59.000 --> 00:11:53.000 Práce ve skupinkách 00:11:53.000 --> 00:12:52.000 Práce ve dvojici 00:12:52.000 --> 00:13:29.000 Závěr vyučovací hodiny 00:13:29.000 --> 00:15:03.000 Hodnocení hodiny