WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:00:28.000 Úvodní titulky 00:00:28.000 --> 00:01:01.000 Úvod do vyučovací hodiny 00:01:01.000 --> 00:04:29.000 Zadání práce žákům 00:04:29.000 --> 00:06:10.000 Doplňující dotazy žáků na zadání úkolů 00:06:10.000 --> 00:13:53.000 Individuální práce pedagoga s žákem 00:13:53.000 --> 00:19:19.000 Chat pedagoga s žákyní 10. ročníku 00:19:19.000 --> 00:19:42.000 Závěr hodiny 00:19:42.000 --> 00:23:05.000 Hodnocení vyučovací hodiny