WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:02:25.000 Představení hodiny 00:02:25.000 --> 00:08:03.000 Stanovení teze, instrukce pro debatování 00:08:03.000 --> 00:13:44.000 Nesouhlasná argumentace 00:13:44.000 --> 00:32:15.000 Souhlasná argumentace 00:32:15.000 --> 00:39:17.000 Vyjádření vlastního názoru 00:39:17.000 --> 00:47:18.000 Uzavření debaty 00:47:18.000 --> 00:50:11.000 Reflexe hodiny