WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:49.000 Představení hodiny 00:01:49.000 --> 00:03:57.000 Úvod hodiny a opakování 00:03:57.000 --> 00:06:49.000 Hledání názvu pro příběh – brainstorming 00:06:49.000 --> 00:10:56.000 Tvorba společného příběhu – téma: Katastrofa na výletě 00:10:56.000 --> 00:20:51.000 Zhodnocení příběhu podle kritérií – samostatná práce 00:20:51.000 --> 00:29:39.000 Zhodnocení příběhu – skupinová práce, shrnutí 00:29:39.000 --> 00:43:02.000 Psaní nového příběhu – zadání úkolu, samostatná práce 00:43:02.000 --> 00:45:40.000 Shrnutí a závěr hodiny 00:45:40.000 --> 00:47:05.000 Reflexe hodiny