WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:49.000 Představení hodiny 00:01:49.000 --> 00:05:34.000 Brainstorming 00:05:34.000 --> 00:09:55.000 Sestavení výukových cílů 00:09:55.000 --> 00:16:00.000 Reflexe práce v předchozí hodině 00:16:00.000 --> 00:21:35.000 Identifikace klíčových slov 00:21:35.000 --> 00:31:19.000 Výklad – proměnná, výzkumný projekt 00:31:19.000 --> 00:46:05.000 Popis pozorovaní, tvorba grafu 00:46:05.000 --> 00:50:24.000 Závěr výuky 00:50:24.000 --> 00:53:02.000 Reflexe hodiny