WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:02:41.000 Představení výuky 00:02:41.000 --> 00:10:00.000 Krajinná sféra – opakování 00:10:00.000 --> 00:16:36.000 Litosféra – heuristický rozhovor 00:16:36.000 --> 00:22:14.000 Litosféra – zápis a zadání domácího úkolu 00:22:14.000 --> 00:30:38.000 Stavba Země – heuristický rozhovor 00:30:38.000 --> 00:44:33.000 Seznámení se zemskými vrstvami 00:44:33.000 --> 00:47:14.000 Litosférické desky – sledování animace 00:47:14.000 --> 00:49:17.000 Závěr hodiny 00:49:17.000 --> 00:52:33.000 Reflexe výuky