WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:50.000 Představení hodiny 00:01:50.000 --> 00:05:58.000 Úvod hodiny, brainstorming 00:05:58.000 --> 00:08:15.000 Od otázky k otázce – zadání úkolu 00:08:15.000 --> 00:12:44.000 Od otázky k otázce – rozdělení do skupin, úvodní část 00:12:44.000 --> 00:21:09.000 Od otázky k otázce – 2. část 00:21:09.000 --> 00:29:04.000 Od otázky k otázce – 3. část 00:29:04.000 --> 00:37:24.000 Od otázky k otázce – shrnutí, prezentace výstupů 00:37:24.000 --> 00:42:24.000 Zpětná vazba k hodině – samostatná práce 00:42:24.000 --> 00:43:52.000 Reflexe hodiny