WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:15.000 Představení hodiny 00:01:15.000 --> 00:02:14.000 Seznámení s tématem a cíli hodiny 00:02:14.000 --> 00:08:56.000 Motivace a opakování 00:08:56.000 --> 00:16:01.000 Mluvní cvičení I. 00:16:01.000 --> 00:26:30.000 Mluvní cvičení II . 00:26:30.000 --> 00:37:50.000 Nácvik četby 00:37:50.000 --> 00:42:17.000 Improvizovaný ústní projev 00:42:17.000 --> 00:46:42.000 Nácvik mluvní pohotovosti 00:46:42.000 --> 00:50:18.000 Závěr výuky 00:50:18.000 --> 00:54:29.000 Reflexe výuky