WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:03:58.000 Modelování - práce s didaktickým potenciálem textu "Kaktus" - zadání další práce s DPT 00:03:58.000 --> 00:05:18.000 Ilustrace práce s DPT ve skupinách 00:05:18.000 --> 00:06:08.000 Zadání další práce s DPT: zadání společné diskuse 00:06:08.000 --> 00:15:38.000 Společná diskuse o DPT: povídání si o textech mezi učiteli