WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:26.000 Představení hodiny 00:01:26.000 --> 00:03:18.000 Instrukce pro skupinovou práci 00:03:18.000 --> 00:12:01.000 Příprava živých obrazů – práce ve skupinách 00:12:01.000 --> 00:18:19.000 Instrukce pro prezentaci živých obrazů 00:18:19.000 --> 00:23:57.000 Prezentace živých obrazů a veršů 00:23:57.000 --> 00:36:09.000 Reflexe prezentace živých obrazů 00:36:09.000 --> 00:44:33.000 Příběh Helgy, psaní vzkazů 00:44:33.000 --> 00:46:18.000 Závěr hodiny 00:46:18.000 --> 00:48:51.000 Reflexe hodiny