WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:30.000 Představení hodiny 00:01:30.000 --> 00:03:06.000 Úvodní slovo – ideologie a manipulace 00:03:06.000 --> 00:14:31.000 Prezentace reklam, vyplňování pracovních listů 00:14:31.000 --> 00:22:10.000 Zhodnocení 1. a 2. reklamy a diskuze nad nimi 00:22:10.000 --> 00:30:26.000 Zhodnocení 3. a 4. reklamy a diskuze nad nimi 00:30:26.000 --> 00:33:04.000 Etický kodex reklamy – výklad a práce s textem 00:33:04.000 --> 00:42:35.000 Feminismus – výklad 00:42:35.000 --> 00:45:55.000 Reflexe hodiny