WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:54.000 Představení hodiny 00:01:54.000 --> 00:03:57.000 Motivační úvod 00:03:57.000 --> 00:12:06.000 Práva dítěte, samostatná práce s pracovním listem 00:12:06.000 --> 00:14:09.000 Zkušenosti s porušováním práv dítěte, řízený rozhovor 00:14:09.000 --> 00:28:52.000 Porušení práv dětí ze stanice Leningradská, práce ve dvojicích 00:28:52.000 --> 00:37:26.000 Organizace na ochranu práv dětí, vyhledávání informací na PC 00:37:26.000 --> 00:45:27.000 Konkrétní případy porušování práv dětí, práce s textem 00:45:27.000 --> 00:47:59.000 Závěr výuky 00:47:59.000 --> 00:49:35.000 Reflexe hodiny