WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:43.000 Představení hodiny 00:01:43.000 --> 00:04:32.000 Zahájení výuky 00:04:32.000 --> 00:08:00.000 Zahřívací fáze 00:08:00.000 --> 00:17:00.000 Protažení ve skupinách 00:17:00.000 --> 00:26:11.000 Podbíhání lana 00:26:11.000 --> 00:37:00.000 Přeskoky přes švihadlo ve dvojicích 00:37:00.000 --> 00:49:16.000 Aktivity s padákem 00:49:16.000 --> 00:51:15.000 Závěr výuky 00:51:15.000 --> 00:54:43.000 Reflexe hodiny