WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:03:27.000 Představení hodiny 00:03:27.000 --> 00:10:01.000 Evokace – síla a její účinky 00:10:01.000 --> 00:13:23.000 Evokace – znázorňování sil 00:13:23.000 --> 00:26:45.000 Vyvození 1. Newtonova zákona 00:26:45.000 --> 00:28:24.000 Vyvození pojmu setrvačnost tělesa 00:28:24.000 --> 00:43:00.000 Důsledky 1. Newtonova zákona 00:43:00.000 --> 00:48:18.000 Psaní reflexe, závěrečný pokus 00:48:18.000 --> 00:51:14.000 Reflexe hodiny