WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:02:15.000 Představení hodiny 00:02:15.000 --> 00:06:58.000 Motivace 00:06:58.000 --> 00:21:30.000 Proteiny – práce s pracovním listem 00:21:30.000 --> 00:36:47.000 Proces tvorby bílkovin – výklad 00:36:47.000 --> 00:43:38.000 Transkripce a translace – sledování a komentování videoukázky 00:43:38.000 --> 00:45:23.000 Závěr výuky 00:45:23.000 --> 00:47:14.000 Reflexe hodiny