WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:43.000 Zadání individuální práce 00:01:43.000 --> 00:03:04.000 Ilustrace k zadání 00:03:04.000 --> 00:04:35.000 Zadání závěrečné reflexe a diskuse k práci s DPT a příležitostech, které se před účastníky díky ní otevřely 00:04:35.000 --> 00:06:25.000 Ilustrace práce ve skupinách - účastnická reflexe využitelnosti DPT v praxi 00:06:25.000 --> 00:18:06.000 Zadání poslední práce: společné přemýšlení