WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:02:48.000 Představení hodiny 00:02:48.000 --> 00:04:47.000 Motivace 00:04:47.000 --> 00:12:59.000 Opakování slovní zásoby 00:12:59.000 --> 00:30:42.000 Práce s novou slovní zásobou 00:30:42.000 --> 00:45:33.000 Seznámení s kontroverzními tématy 00:45:33.000 --> 00:47:49.000 Závěr výuky 00:47:49.000 --> 00:52:03.000 Reflexe hodiny