WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:01:22.000 Představení výuky 00:01:22.000 --> 00:02:46.000 Opakování práce s barvami 00:02:46.000 --> 00:10:07.000 Masky vrstev – výklad 00:10:07.000 --> 00:32:24.000 Masky vrstev – vlastní retuše fotografií I 00:32:24.000 --> 00:49:55.000 Masky vrstev – vlastní retuše fotografií II 00:49:55.000 --> 00:51:07.000 Závěr hodiny 00:51:07.000 --> 00:52:42.000 Reflexe výuky