WEBVTT FILE 00:00:00.000 --> 00:02:51.000 Představení hodiny 00:02:51.000 --> 00:05:18.000 Motivace 00:05:18.000 --> 00:08:48.000 Opakování – interaktivní cvičení na PC 00:08:48.000 --> 00:25:14.000 Barvy – práce s učebnicí a pracovním listem 00:25:14.000 --> 00:41:00.000 Nakupování – poslechové cvičení 00:41:00.000 --> 00:47:42.000 Nakupování – nácvik dialogu 00:47:42.000 --> 00:50:30.000 Závěr výuky 00:50:30.000 --> 00:52:33.000 Reflexe hodiny