WEBVTT FILE 00:00:20.000 --> 00:01:33.000 Úvod do vyučovací hodiny 00:01:33.000 --> 00:05:07.000 Aktivizace sluchového vnímání 00:05:07.000 --> 00:08:03.000 Rozeznávání délky slabik a porozumění slovům 00:08:03.000 --> 00:13:25.000 Čtení textu 00:13:25.000 --> 00:16:17.000 Individualizace výuky se speciální pomůckou 00:16:17.000 --> 00:20:32.000 Nácvik psaní diktátu 00:20:32.000 --> 00:23:25.000 Hodnocení diktátu 00:23:25.000 --> 00:25:26.000 Závěr vyučovací hodiny